14 Jenkinson Grove , Armthorpe,
Doncaster DN3 2FJ England
Cevizli Mah. Zuhal Cad. Dumankaya
Ritim İstanbul A3 Blok K:21 D:111
ISO 3834-2

Bu standart, yalnızca kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgili olup; temel kuralları gerek işletmede gerekse yerinde yapılan kaynaklı  imalât için istenen kalite  şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapıcak imalâtçının kaynak kabiliyetini tespit için rehberlik sağlar. Standart, imalâtçıların kaynak kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel olarak kullanılabilir.

Ayrıca kaynak, imalâtın maliyeti ve kalitesi üzerinde önemli etkide bulunur. Bu sebeple kaynağın en etkili şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin  bütün  aşamalarında  uygun  kontrollerin yapılması önemlidir.

Kaynaklı imalatlar için, kontrollerin tasarım aşamasından başlayarak; malzeme seçimi; sarf malzemesi secimi; kaynak koordinasyon personelinin eğitimi; çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması; kaynak yöntemlerinin belirlenmesi; imalât yapılması   ve tahribatlı veya tahribatsız  muayene yoluyla yapılması  gereklidir.  

Bu çalışmaların tümünün işletme içerisinde detaylı uygulanıp; izlenebilirlik politikasının işletme içine yerleştirilmesi; kalite yönetim sisteminin bünyesinde ürüne yönelik çalışmayı ön plana çıkararak bu standardın imalatçı üzerindeki etkisini de kanıtlamıştır.