14 Jenkinson Grove , Armthorpe,
Doncaster DN3 2FJ England
Cevizli Mah. Zuhal Cad. Dumankaya
Ritim İstanbul A3 Blok K:21 D:111
ISO 50001

ISO 50001 standardı, enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayarak enerji tüketim maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Standard her büyüklükteki işletmede enerji yönetiminin temelini oluştururken işletmelerin yasal şartlara uyumunu da kolaylaştırır.

ISO 50001 standardının gereklilikleri, ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri ile paralellikler göstererek etkili bir enerji yönetimi sistem yapısı oluşturur. Ayrıca standart enerji yönetim sistemi geliştirmek, bir politika çerçevesinde yasal şartları, önemli enerji gereksinimleri ve hedefleri etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir.